Hội nghị khách hàng của tập đoàn Abbott Hoa Kỳ

Hero Band chúng tôi luôn là sự lựa chọn chất lượng của tập đoàn Abbott mỗi khi tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng. Hãy cùng xem qua những khoảnh khắc đẹp của Hội nghị Khách hàng 2018 của Abbott nhé.

tổ chức sự kiện tại đà nẵng


다낭 음악 밴드


다낭 음악 밴드


band nhạc đà nẵng


band nhạc đà nẵng


tổ chức sự kiện tại đà nẵng


thiết bị sự kiện tại đà nẵng