Hội nghị khách hàng Tập Đoàn Sông Gianh Miền Trung

Hội nghị khách hàng Tập Đoàn Sông Gianh Miền Trung tổ chức tại Đà Nẵng. Với sự góp mặt từ các ca sĩ của Công Ty Dương Cầm Music Event