Đám cưới cặp đại gia Srilanka

Một tiết mục dân gian đương đại cho cặp đại gia Srilanka. Các cô gái Vũ Đoàn Hoàng Gia thật tuyệt