Video Sự Kiện

Vài Ctr đã Tổ Chức & Hợp Tác trong số rất nhiều chương trình chúng tôi thực hiện, các bạn có thể vào phần "album" để xem nhiều hơn.


 Đội lân sư rồng Đà Nẵng xin được phục vụ quí khách