Tập đoàn HP Singapore Show - Hero Band

Đây là một trong những ctr lớn nhất mà band nhạc chúng tôi tham gia. Chương trình của tập đoàn HP thế giới tổ chức tại VN. Cảm ơn cty Sự Kiện Singapore Marcus đã tin tưởng chúng tôi