Đệm hát cho Thanh Hà Paris by Night

  " Cam kết đây là band nhạc từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi đăng "

Vinh dự đệm hát cho Ca sĩ Hải Ngoại Thanh Hà Paris by Night. Một ctr rât quan trọng, góp một phần sức vào sự thành công tổng thể chúng tôi rất hãnh diện.