Ca sĩ Philippines & Hero band - Band nhạc Đà Nẵng

  " Cam kết đây là band nhạc full band từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi đăng "

Tập luyện cùng các bạn ca sĩ Philippines chúng tôi đã trải nghiệm được sự chuyên nghiệp và cách làm việc của các bạn. Mong một sự hợp tác lâu dài.