" Cam kết đây là band nhạc full band từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi đăng...

Xem tiếp

" Cam kết đây là band nhạc từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi đăng "Vinh dự...

Xem tiếp

Đây là một trong những ctr lớn nhất mà band nhạc chúng tôi tham gia. Chương trình của tập đoàn HP thế giới tổ chức tại VN. Cảm ơn cty Sự Kiện Singapore Marcus đã tin tưởng chúng tôi

Xem tiếp

" Cam kết đây là Vũ Đoàn Hoàng Gia từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi đăng...

Xem tiếp

Vài Ctr đã Tổ Chức & Hợp Tác trong số rất nhiều chương trình chúng tôi thực hiện, các bạn có thể vào phần "album" để xem nhiều hơn. Đội lân sư rồng Đà Nẵng xin được phục vụ quí khách

Xem tiếp

" Cam kết đây là band nhạc từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi đăng "Với những...

Xem tiếp

" Cam kết đây là band nhạc & Ca sĩ từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi...

Xem tiếp

" Cam kết đây là band nhạc từ chính cty chúng tôi đào tạo, tuyển chọn. Không bao giờ có hiện tượng lắp ghép, gọi ngoài. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì chúng tôi đăng "   Band...

Xem tiếp