Vũ đoàn Hoàng Gia-CoCoBay

* Hoàn thành xuất sắc Ctr Quốc Tế CoCo ChampionShip, Một ctr lớn với Ekip chuyên nghiệp. 
* Với sự xuất hiện của khách VIP Jonny TRÍ NGUYỄN
* Cảm ơn COCOBAY Việt Nam đã tin tưởng Vũ Đoàn Hoàng Gia