Lễ đám cưới cặp đại gia Đà Nẵng tại Olalani Resort

Một đám cưới thật tuyệt của cặp đại gia Đà Thành tại Resort Olalani !


--------------------------------

Chúc hai bạn hạnh phúc.