Hội thảo "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh" - Bộ y tế

Hội thảo giới thiệu về ứng dụng quản lí tình trạng bệnh nhân. Giúp các bác sĩ có những chuẩn đoán đúng hơn về tình trạng người bệnh và đưa ra các phác đồ chữa trị. Ứng dụng được bộ y tế đánh giá cao và mong muôn tất cả bệnh viện tại Việt Nam sử dụng và tư vấn cho bệnh nhân. Giúp bệnh nhân được hướng đi đúng đắn trong việc chữa trị.

Thành phần tham dự gồm có 

Cục trưởng bộ y tế 


Cục trưởng bộ y tế

Cùng các thành viên ban tổ chức 

Và đại diện bác sĩ các bệnh viện trong khu vực Đà Nẵng và các tỉnh thành khác

Xuyên suốt chương trình là sự đồng hành cùng team sự kiện Dương Cầm.