Khai trương Yody

KHAI TRƯƠNG cho chuỗi cửa hàng thời trang YODY tại TP Đà Nẵng