Vũ điệu Hawaii của cặp đội du học sinh Singapore.

Vũ điệu Hawaii lại nổ tung trong buổi tiệc cưới của cặp đội du học sinh Singapore.