Ba tiết mục cho tập đoàn Game Loft

Một ngày thật tuyệt với 3 tiết mục của các cô gái đến từ VŨ ĐOÀN HOÀNG GIA cho tập đoàn GameLoft