Tiệc trà tại Vanda Hotel cho tập đoàn viễn thông quân đội

HÌNH ẢNH