Biểu diễn tại M Club - InterContinental Danang Resort

HÌNH ẢNH