Chương trình nhẹ nhàng chiều thứ năm cho tập đoàn Gaming Gigabyte

Một chương trình biểu diễn mang đậm chất flamenco với trống Djembi, Bongo, guitar, violin, organHero band luôn có những trang phục biểu diễn bắt mắt, phù hợp với từng chương trình.