Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho Quý khách, Trung tâm sự kiện Miền Trung là đơn vị đầu tiên tại Đà Nẵng tổ chức Chạy RoadShow có quay FlyCam.Tổ chức Event NPP Ngọc Thảo "3 năm 1 chặng đường",...

Xem tiếp